Festival vánoční hudby u svatého Mořice - logo

FESTIVAL VÁNOČNÍ HUDBYU SVATÉHO MOŘICE

pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého

Předvánoční procházka
od renesance po současnost

Pondělí 17. 12. 2018 / 19:00

(Arcibiskupství olomoucké, Velký sál)

(vstupné 350 Kč, omezená kapacita sálu,
prosíme o společenský oděv)

Účinkující:
Ensemble Flauto Dolce
Duo Vespral – Zdeňka a Petr Vránovi

Program koncertu

"CENA PRO OBYČEJNÉ LIDI, KTEŘÍ DĚLAJÍ NEOBYČEJNÉ VĚCI" Během koncertu proběhne slavnostní předávání cen Křesadlo dobrovolníkům v Olomouckém kraji. Informace: www.kresadlo-ok.cz. Organizací ceny Křesadlo 2018 byla pověřena Maltézská pomoc, o.p.s. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT

J. J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej, mistře“

Středa 26. 12. 2018 / 17:00

(Kostel sv. Mořice)

(vstupné 120 Kč / 80 Kč)

Účinkují: Chorus Mauritiensis (Tomáš Klásek) • AMOC (Lubomíra Hellová) Sólisté: Marie Štěpánová (soprán), Pavla Zbořilová (alt), Petr Martínek (tenor), Vladislav Zápražný (bas), Orchestr a sbor diriguje: Tomáš Klásek

VARHANNÍ KONCERTKarel Martínek
varhanní skladby a improvizace
s vánoční tématikou

Karel Martínek – varhanní skladby
a improvizace s vánoční tematikou

Pátek 28. 12. 2018 / 19:00

(Kostel sv. Mořice)

(vstupné 120 Kč / 80 Kč))

Program koncertu

VÝSTAVA

17. 11. – 17. 12. 2018
denně 9:00 – 17:00

(Křížová chodba, kostel sv. Michala)

U příležitosti letošního stého výročí vzniku samostatné republiky bude v Olomouci k vidění unikátní výstava „Katolická církev a republika – 100 let“. Jejím cílem je zmapovat vztah mezi státem a církví. Církev je jedním z důležitých komponentů veřejného života a vždycky byla. Výstava připomíná, jak důležitá je v životě moderního státu a jaký vliv mají státní instituce na její fungování.

Festival vánoční hudby s Evou Pilarovou

V pondělí 17. prosince začne v Olomouci další ročník Festivalu vánoční hudby u sv. Mořice. Zahájí ho koncert Evy Pilarové, legendy české hudební scény. Součástí večera bude také slavnostní ocenění dobrovolníků v Olomouckém kraji.

„Cílem festivalu je navázat na tradici vánočních koncertů v Olomouci a přiblížit občanům duchovní poselství Vánoc, na které se v posledních letech stále více zapomíná,“ uvedl za organizátory Josef Kořenek. Festival nemá jen kvalitní hudební aspekt, ale také se stará o evangelizační a kultivující vánoční čas ve městě Olomouci.Dobrovolníci si zaslouží ocenění

V rámci festivalu proběhne každoroční předání cen Křesadlo dobrovolníkům v Olomouckém kraji. Součástí slavnostního aktu v pondělí 17. prosince v hlavním sále Arcibiskupství olomouckého bude vánoční koncert Evy Pilarové. Oceňování dobrovolníků se v Olomouckém kraji koná již poosmé.

Cenu Křesadlo vyhlašuje Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací. Cena je udělována lidem v Olomouckém kraji, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnické činnosti. Cílem Křesadla je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Mottem Křesadla je: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“Koncerty i vánoční mše

Ve středu 26. prosince rozezní chrám sv. Mořice svatoštěpánský koncert J. J. Ryba - Česká mše vánoční „Hej, mistře“ a v pátek 28. prosince přijde na řadu tradiční varhanní koncert Karla Martínka.

Účinkují: Chorus Mauritiensis (T. Klásek) • AMOC (L. Hellová)

Sólisté:

  • Marie Štěpánová (soprán)
  • Pavla Zbořilová (alt)
  • Petr Martínek (tenor)
  • Vladislav Zápražný (bas)

Orchestr a sbor diriguje: Tomáš Klásek

Vrcholem vánočních svátků jsou tradiční bohoslužby. Na Štědrý den se konají tzv. půlnoční bohoslužby neboli vigilie. Bohoslužby se konají ve večerních hodinách v předvečer slavnosti Narození Páně (Boží hod vánoční). Jedna „netradiční půlnoční“, která se uskuteční již v odpoledních hodinách, je určena pro rodiny s dětmi a slaví se v kostele sv. Michala s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem.Výstava mapuje 100 let církve a republiky

U příležitosti letošního stého výročí vzniku samostatné republiky bude v Olomouci k vidění unikátní výstava „Katolická církev a republika – 100 let“. Putovní výstava byla slavnostně zahájena 4. července během Dnů lidí dobré vůle na Velehradě a záštitu nad ní převzali olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a předseda vlády ČR Andrej Babiš. V Olomouci, konkrétně v křížové chodbě sv. Michala, bude výstava otevřená od 17. listopadu do 17. prosince 2018.

„Cílem výstavy je zmapovat vztah mezi státem a církví. Církev je jedním z důležitých komponentů veřejného života a vždycky byla. Chceme připomenout, jak důležitá je v životě moderního státu a jaký vliv mají státní instituce na její fungování,“ uvedl kurátor výstavy Jindřich Forejt.

Výstavě vévodí velký kříž, který je připomínkou strasti a bolesti, ale také vykoupení, naděje a vítězství. Tedy všeho toho, o co se role církve a státu opírá.

Milí farníci, vážení přátelé a příznivci starobylého kostela sv. Mořice a Englerových varhan.

Jak jste zaregistrovali, začala oprava kostela sv. Mořice v Olomouci. Bude obnovena celá fasáda včetně kamenných prvků, očištěny vitráže a dány nové sítě. V jižní věži vznikne nový výstavní prostor se schodištěm. Velkou a náročnou opravou projdou i slavné Englerovy varhany, které nerozlučně patří k Olomouci a jsou známé v celém světě. Celková hodnota tohoto díla je vyčíslena na 123 mil. Kč. Z dotačního programu bude poskytnuto 116,850 mil. - 95% a farnost musí zajistit zbývající částku 6,150 mil. Kč., což je 5%. Opravy potrvají do konce roku 2021. Děkuji za poskytnuté dotace Evropské unii, Ministerstvu pro místní rozvoj a také Městu Olomouc, zaštiťujícímu program ITI.

Prosím o Vaši štědrost a děkuji za jakoukoli Vaši pomoc!

Číslo účtu: 2500061845/2010 - FIO banka, var. symb: datum odeslání, konst. symb.: 0308

Svůj dar můžete složit také přímo na faře nebo vložit do určené pokladničky v kostele.

Prosím, oslovte také své přátele nebo známé, aby přispěli při této opravě.

Podnikatelé a osoby OSVČ mohou svým darem získat slevu na dani - po uzavření darovací smlouvy.

Pater František Hanáček, probošt u sv. Mořice v Olomouci

BOHOSLUŽBY

Bohoslužby v kostele sv. Mořice

Pondělí 24. 12. 2018

22:00 hodin / „Půlnoční“ narození Páně

Úterý 25. 12. 2018

7:30, 9:00, 10:30 hodin / Slavnostní mše svaté

VSTUPENKY

Předprodej vstupenek:

Informační centrum Olomouc

Horní náměstí - radnice, tel.: 585 513 385

PETARDA PRODUCTION a.s.

Purkrabská 7, Olomouc, tel.: 585 204 460 (Po-Pá 9:00 - 16:00 hodin)

PARTNEŘI

Hlavní partner

T-Mobile

Partneři

UniCredit Bank
Caffe Opera Ing. Radomír Vítek Pilosella a.s.
Eurogema AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
www.olomouc.cz [OL]4you
Český rozhlas Olomouc PETARDA PROSUCTION a.s.