Festival vánoční hudby u svatého Mořice - logo

FESTIVAL VÁNOČNÍ HUDBYU SVATÉHO MOŘICE

pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého
a Mariana Jurečky, ministra zemědělství

VÁCLAV NECKÁŘse skupinou BACILY
(akustický koncert)

Pondělí 19. 12. 2016 / 19:00

(Arcibiskupství olomoucké, Velký sál)

(vstupné 399 Kč, omezená kapacita sálu,
prosíme o společenský oděv)

"CENA PRO OBYČEJNÉ LIDI, KTEŘÍ DĚLAJÍ NEOBYČEJNÉ VĚCI" Během koncertu proběhne slavnostní předávání cen Křesadlo dobrovolníkům v Olomouckém kraji. Informace: www.kresadlo-ok.cz. Organizací ceny Křesadlo 2016 byla pověřena Maltézská pomoc, o.p.s.. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

VÝSTAVA BETLÉMŮz celého světa

24. 12. – 6. 1. 2017
denně 9:00 – 17:00

(Křížová chodba, kostel sv. Michala)

SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT

J. J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej, mistře“

Pondělí 26. 12. 2016 / 17:00

(Kostel sv. Mořice)

(vstupné 120 Kč / 80 Kč)

VARHANNÍ KONCERTKarel Martínek
varhanní skladby a improvizace
s vánoční tématikou

Středa 28. 12. 2016 / 19:00

(Kostel sv. Mořice)

(vstupné 99 Kč)

Václav Neckář i nejmenší betlém v ČR, to jsou lákadla letošního Festivalu vánoční hudby

OLOMOUC - Ve dnech 19. prosince 2016 až 6. ledna 2017 ožije Olomouc tradičním Festivalem vánoční hudby u sv. Mořice. Letos ho zahájí vánoční koncert legendárního Václava Neckáře se skupinou Bacily. Neméně zajímavá bude výstava více než 70 betlémů z celého světa či tradiční varhanní koncert Karla Martínka.

"Cílem Festivalu vánoční hudby u sv. Mořice je navázat na tradici vánočních koncertů v Olomouci a přiblížit občanům duchovní poselství Vánoc, na které se v posledních letech stále více zapomíná," uvedl za organizátory Josef Kořenek. Festival nemá jen kvalitní hudební aspekt, ale také se stará o evangelizační a kultivující vánoční čas v Olomouci.

Ocenění dobrovolníků i betlém v lískovém oříšku

Součástí festivalu bude také každoroční předání cen Křesadlo dobrovolníkům v Olomouckém kraji. Stane se tak v pondělí 19. prosince v hlavním sále Arcibiskupství olomouckého. Součástí slavnostního aktu bude i vánoční koncert Václava Neckáře se skupinou Bacily. Oceňování dobrovolníků se v Olomouckém kraji koná již pošesté.

Od 24. prosince 2016 do 6. ledna 2017 budou moci návštěvníci v Křížové chodbě kostela sv. Michala zhlédnout výstavu více než 70 betlémů z celého světa. K vidění bude nejmenší betlém v České republice, a to v lískovém oříšku, nebo betlémy z Japonska, Peru, Číny, Holandska a mnoho dalších.

V pondělí 26. prosince rozezní chrám sv. Mořice svatoštěpánský koncert J. J. Ryba - Česká mše vánoční "Hej, mistře" a ve středu 28. prosince přijde na řadu tradiční varhanní koncert Karla Martínka. Během vánočních svátků budou navíc probíhat mše svaté, konkrétně 24. a 25. prosince.

Co je cena Křesadlo?

Cenu Křesadlo každoročně vyhlašuje Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací. Cena je udělována lidem v Olomouckém kraji, kteří se ve svém volném čase věnují dobrovolnické činnosti. Cílem Křesadla je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Mottem Křesadla je: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“ Osm vybraných dobrovolníků nominovala široká veřejnost i zástupci organizací a cenu převezmou v těchto oblastech:

  • sociální služby
  • děti, mládež a volnočasové aktivity
  • zdravotnictví
  • ekologické aktivity, spolková činnost
  • humanitární pomoc, rozvojové projekty
  • dobrovolní hasiči

BOHOSLUŽBY

Bohoslužby v kostele sv. Mořice

Sobota 24. 12. 2016

22:00 hodin / MŠE SVATÁ

Neděle 25. 12. 2016

10:30 hodin / SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2016
Chrám 24. 12. 25. 12. 26. 12. 31. 12. 1. 1. 2017
KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA 15:00 pro rodiny s dětmi
21:00*
8:00, 10:00* 8:00, 10:00 18:00 8:00, 10:00*
KOSTEL SV. MOŘICE 22:00 7:30, 9:00, 10:30 7:30, 9:00, 10:30 8:00, 17:00 7:30, 9:00, 10:30
KOSTEL SV. MICHALA 15:00* pro rodiny s dětmi
21:00
7:30, 9:00 7:30, 9:00 16:00, 23:00 7:30, 9:00
KAPLE SV. JANA SARKANDRA --- 15:00 --- --- 15:00
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ (kapucínský) 17:00 10:00, 17:00 17:00 17:00 10:00, 17:00
KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ P. MARIE (dominikánský) 16:00 pro rodiny s dětmi
24:00
9:30, 18:00 9:30, 18:00 17:00 9:30, 18:00
KOSTEL P. MARIE SNĚŽNÉ 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
KOSTEL SV. KATEŘINY --- 11:00 11:00 --- 11:00
OLOMOUC – HEJČÍN 22:30 7:00, 10:00 7:00, 10:00 17:30 7:00, 10:00
OLOMOUC – HODOLANY 15:00 boh. slova
22:30
9:30 9:30 16:00 9:30
OLOMOUC – HOLICE 21:00 9:00 9:00 16:00 9:00
OLOMOUC – NOVÁ ULICE 21:00 9:00 9:00 17:00 9:00
OLOMOUC – FAKULTNÍ NEMOCNICE --- 13:30 --- --- 13:30
OLOMOUC – NOVÉ SADY 15:30 pro rodiny s dětmi 9:35 9:35 16:00 9:35
OLOMOUC – SLAVONÍN 23:00 8:00 8:00 14:30 8:00
OLOMOUC – KLÁŠTERNÍ HRADISKO 19:00 10:00 10:00 16:45 10:00
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK 16:00, 24:00 7:30, 9:00, 10:30, 15:00 9:00, 15:00 9:00, 17:00 7:30, 9:00, 10:30, 15:00
OLOMOUC – CHVÁLKOVICE 21:00 8:00 8:00 15:00 8:00

* mši svatou celebruje olomoucký arcibiskup Jan Graubner

VSTUPENKY

Předprodej vstupenek:

Informační centrum Olomouc

Horní náměstí - radnice, tel.: 585 513 385

PETARDA PRODUCTION a.s.

Purkrabská 7, Olomouc, tel.: 585 421 152 (Po-Pá 9:00 - 16:00 hodin)

PARTNEŘI

T-Mobile
ISORA Perfect Clinic
Počítačová společnost Karta Group
BAROZ ENER spol. s r.o. TOS Security s.r.o.
Škoda Třinec - KARIREAL [OL]4you
Rádio Haná Český rozhlas Olomouc
www.olomouc.cz PETARDA PROSUCTION a.s.